O Polconie

Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon to nazwa zarezerwowana dla jednego spotkania fantastów w roku. Pierwsza tego typu ogólnodostępna impreza odbyła się w październiku 1985 roku w Błażejewku pod Poznaniem, a organizatorem był poznański klub Orbita. W tamtym czasie kluby wspólnie ułożyły regulamin Polconu, jako dorocznego święta klubów i miłośników fantastyki. Konwent ten zawsze był wyznacznikiem współpracy między klubami w całej Polsce, gdyż mimo że główny ciężar organizacji spotkania spoczywa na jednym klubie, to przy programie i oprawie imprezy pomagają inne kluby.

Program tego najważniejszego z polskich konwentów jest zawsze bardzo bogaty. Podczas czterech dni trwania imprezy odbywają się spotkania z autorami, wydawcami i krytykami fantastyki, pokazy filmowe, gry fabularne, dyskusje panelowe, konkursy i zabawy, promocja książek i gier fantastycznych, wystawy grafik i malarstwa SF oraz wiele innych atrakcji. Jednym z głównych punktów programu Polconu, obok spotkań z gośćmi honorowymi, jest oczywiście wręczenie Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Jeśli tylko to możliwe, organizatorzy konwentu zapraszają też znanych pisarzy zagranicznych. Oprawę Polconu stanowi informator konwentowy, zawierający program spotkania oraz liczne informacje o zaproszonych gościach, prezentowanych filmach czy nawet krótkie formy literackie.

Organizatorami Polconu były następujące kluby: Śląski Klub Fantastyki (w roku 1986, 1988, 1997, 2001 i 2010), Warszawski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki (1987), Gdański Klub Fantastyki (1989, 1995 i 2000), Warmiński Klub Miłośników Fantastyki (1990 i 1993), Krakowski Klub Miłośników Fantastyki (1991), Podlaskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki (1992 i 1998), Lubelski Klub Fantastyki Syriusz (1994), Konfederacja Fantastyki Rassun (1999 i 2007), Galicyjska Gildia Fanów Fantastyki (2002), Elbląski Klub Fantastyki Fremen (2003), Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra (2004 i 2008), Klub Fantastyki Druga Era z Poznania (2005 i 2011), klub Cytadela Syriusza z Lublina (2006, 2017), Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki z Łodzi (2009), Stowarzyszenie Wratislavia Fantastica (2012, 2016), Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki Avangarda (2013), Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Społecznych w Bielsku-Białej (2014), Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” (2018).

Elżbieta Gepfert

Podczas XX POLCONU w Błażejewku k/Poznania (25-28.08.2005) Studenckie Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej MODERATOR przy Wydziale Psychologii UW przeprowadziło badanie ankietowe uczestników, którego rezultatem jest raport (dostępny w formacie PDF i PPT).

Podobne badanie przeprowadzone zostało podczas XXI Polconu w Lublinie, i również dostępny jest raport z niego.

Valid XHTML 1.0! Ostatnie zmiany: 21 czerwca 2018r.
© Joanna Słupek, Szymon Sokół, Związek Stowarzyszeń Fandom Polski